ADRESA

Kouřimská 2336/10
Praha 3 – Vinohrady, 130 00

Rehabilitace a fyzioterapie

Popis:

Fyzioterapie je součást rehabilitace zabývající se prevencí, diagnostikou a následnou léčbou poruch pohybového systému.

Terapeut volí postup léčby ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví.

Vstupní vyšetření a terapie:

Zahrnuje komplexní rozbor a prvotní ošetření v délce cca 80 min. Je vhodné si přinést případné lékařské zprávy. Terapie vychází ze zjištění z úvodní návštěvy a prvotního zásahu. Využívá se u něj cílená řada fyzioterapeutických technik a cvičení. Pro co nejlepší efekt je závěrem pacientovi podáno doporučení a případně možnosti autoterapie.

Cena:

viz ceník…